PHONIK
         
 
 
 
:: ph359
คุณสมบัติการใช้งานเบื้องต้น
        - รองรับการใช้งาน FSK/DTMF
        - การแสดงผลบนหน้าจอรองรับ 12 digits 
        - การแสดงผลสายเข้า 38 Groups of 12-digits
        - การแสดงผลโทรออก 5 Groups of 12-digits
        - รองรับฟังก์ชันพักสายของเครื่อง 
        - ตั้งค่า หมายเลขนำหน้า 32 digits
        - ปรับเลือกสัญญาณกระดิ่งได้ 8 เสียง 
        - รองรับ Flash Time 600 ms
        - รองรับ ฟังก์ชันการคำนวณ 10 และ 3 กลุ่มสำหรับ การตั้งปลุก
        - ปรับระดับเสียงปลุกและสัญญาณกระดิ่ง
        - รองรับฟังก์ชันการโทรซ้ำ ของหมายเลขโทรเข้า และโทรออก
        - ปรับความเข้มของหน้าจอได้ 5 ระดับ
 
         
         
 
 
 
:: SIP Phone PZ-502P
Basic Features 
         - สนับสนุนโปรโตคอล SIP 2.0 (RFC3261) และ RFCs
         - สนับสนุนโปรดตคอล IAX2 
         - สนับสนุน 3 SIP Lines
         - สนับสนุนการบีบอัดเสียงแบบ G.711A/u, G7231 high/low, G.729a/b, G722, G726
         - Echo cancellation : G.168 in Compliance in LEC. Additional acoustic echo cancellation (ACE) can reach 96ms max filter length in hands-free mode 
         - สนับสนุนการตั้งค่า Voice gain, VAD, CNG
         - Full duplex hands-free speakerphone
         - SIP สนับสนุน SIP domain, SIP authentication (none, basic, MD5), DNS name of server, และ Peer to Peer/ IP call
         - DTMF สนับสนุน SIP info, DTMF relay และ RFC2833
 
         
 
Network Features   Maintenance and Management
       - WAN/LAN 10/100M Ethernet
       - สนับสนุน โหมดการใช้งาน Route และ Switch 
       - สนับสนุนการใช้งาน PPPoE 
       - สนับสนุน PoE
       - สนับสนุนการใช้งาน NAT และ NAPT
       - สนับสนุน DHCP client บน WAN และ DHCP server บน LAN 
       - สนับสนุน main DNS และ secondary DNS server
       - สนับสนุน VLAN , DMZ
       - สนับสนุน DNS Relay, SNTP Client, Firewall
       - สนับสนุน VPN (L2TP/UDP TUNNEL) , Open VPN/TLS , SRTP security protocol 
       - Network tools in telnet server : including ping, trace route, telnet client
 
       - การจัดการ Config ผ่าน Web, telnet และ Keypad
       - สนับสนุนการใช้งาน HTTP, FTP และ TFTP
       - สนับสนุน Syslog
       - Upgrade firmware ผ่าน โหมด POST 
       - Upload/download setting file
 
     
         
 
 
:: PI-24G
        - Display English/Thai with Back light จอแสดงผลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในเครื่องเดียวกัน แสดงได้ 4 บรรทัด พร้อมไฟส่องหลังเพิ่มความชัดเจนในที่มืด 
        - Double Injection Key Pad ปุ่มกดทำด้วยพลาสติก 2 สี ทนทานต่อการใช้งาน นอกจาการใช้งานในแบบโทรศัพท์มาตรฐานได้เหมือนเครื่องโทรศัพท์ภายในแล้ว ยังมีความสามารถอื่นๆ เช่น Call Forwarding โอนสัญญาณกระดิ่งไปยังเครื่องอื่น , Key Phone Paging เรียกออกประกาศไปยังเครื่องคีย์ได้พร้อมกันหลายๆเครื่องในกลุ่ม , Call Intrusion แทรกสายกรณีเร่งด่วนไปยังเครื่องปลายทาง
        - Standard Function Buttons ปุ่มการทำงานหลัก Hand Free สนทนาโดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ พร้อมปุ่ม Mute เมื่อไม่ต้องการให้ปลายทางได้ยินเสียง Redial การโทรออก ด้วยหมายเลขสุดท้ายที่โทรออก Flash การพักสายไว้เพื่อโอน หรือพักไว้ชั่วคราว Hold การพักสายผู้โทรเข้า สามารถพักสายได้ไม่จำกัดจำนวนสายนอก
 
         
          - Special Feature Buttons คุณสมบัติการใช้งาน เช่น PROG ปุ่มโปรแกรมใช้งานพิเศษ โดยใช้งานร่วมกับปุ่มอื่น 
                +INT = Auto-Answering การตั้งให้เครื่องรับสายอัตโนมัติ , 
                +DND = Do not Disturb การเปิก-ปิดการใช้งาน ห้ามรบกวน เมื่อไม่ต้องการรับสาย
                +Down = History Call เพื่อดูประวัติการใช้งานย้อนหลัง ทั้งหมายเลขที่ไม่ได้รับ หมายเลขที่โทรเข้า หมายเลขที่โทรออก สามารถโทรออกหมายเลขนั้นอีกด้วยปุ่ม Redial +Right = Phone Book ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์จากหน่วยความจำ
                +Programmable 1-24 = Residential Function การใช้งานคีย์เพื่อระบบโทรศัพท์ในที่พักอาศัย INT ปุ่มแสดงการสนทนากับสายใน จะกระพริบเมื่อมีสายในมาคอยใน Mode การใช้งาน Operator Console CONF ปุ่มเพื่อขอประชุมสาย
DND/MUTE ทำหน้าที่ 2 อย่างคือ ใช้งาน PROG+DND ตั้ง-ยกเลิกการห้ามรบกวน ใช้งาน MUTE เพื่อปิดเสียง จะได้ยินฝั่งตรงข้ามด้านเดียว MSG/CAMP ทำหน้าที่ 2 อย่างคือ MSG แสดงมี Voice Mail Message Camp On การคอยสาย เมื่อเรียกไปสายปลายทางที่ไม่ว่าง สายปลายทางที่ถูกเรียกจะมีสัญญาณการถูกคอยสาย TRF เพื่อโอนสายที่พักไว้ไปยังหมายเลขปลายทาง
       - Arrow Key : Up, Down, Left, Right เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ขึ้น ลง ซ้าย ขวาในหน้าจอ 
       - Flexible Functions 24 Buttons ปุ่มเปลี่ยนหน้าที่ได้ 24 ปุ่ม ใช้งานตั้งค่าล่วงหน้าได้ตามต้องการ พร้อมไฟแสดงสถานะของการใช้งาน 2 สี เช่นการตั้งค่าเป็น CO. Line ตั้งเป็นปุ่มสายนอก เพื่อแสดงการใช้งาน หรือเรียกใช้สายนอกแบบเจาะจง Extension ตั้งเป็นปุ่มสายใน เพื่อแสดงการใช้งานของเครื่องโทรศัพท์ภายใน หรือเรียกใช้เรียกสายในนั้น Call Parking การพักสายเพื่อให้ผู้รับไปรับในจุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 1-8 จุด ECS. เพื่อใช้เปิดปิดไฟฟ้าในจุดที่ต้องการ VoIP Networking สามารถใช้งานแสดงสถานะ VoIP ในระบบ เช่น SIP Extension , SIP Trunk , SIP TIE System
       - Memory 8 Buttons ปุ่มเพื่อตามความจำที่กำหนดไว้ เช่น Personal Speed Dial เบอร์ย่อส่วนตัว , System Speed Dial เบอร์ย่อส่วนรวม , Wake up ตั้งปลุกให้เครื่องอื่น , Mini Bar ตั้งการใช้มินิบาร์ , Pick up รับสายแทนในกลุ่ม
       - System Control ใช้งานควบคุมระบบ เช่น Lock/Unlock Extension ตั้งล็อค หรือปลดล็อกการโทรออกของเครื่องโทรศัพท์ภายใน , System Announcements ตั้งค่าเสียงออกประกาศต่างๆ และบันทึกเสียงต่างๆ , MOH. Selection เลือกเสียงเพลงพักสายที่ต้องการ , Printing Report สั่งพิมพ์รายงานออกเครื่องพิมพ์โดยตรง เช่น พิมพ์การใช้โทรศัพท์ SMDR
 , Electrical Management Control ควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าภายในห้องพักโรงแรม
       - System Configuration สามารถใช้เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆของระบบ
 
  ** สามารถใช้งานได้กับIP-PBX v.3.7R8 เป็นต้นไป **  
         
       
 
 
:: PH-3811 (G)
คุณสมบัติการใช้งานเบื้องต้น (Gray color)
        - โชว์เบอร์หมายเลขโทรเข้า แบบ FSK และ DTMF สามารถใช้งานกับสายในของตู้สาขาโฟนนิคดิจิตอลทุกรุ่น หากใช้โชว์เบอร์กับชุมสายโทรศัพท์ จะต้องขอบริการโชว์เบอร์ จากผู้ให้บริการด้วย
        - จอแสดงเวลา วันที่ เดือน และวันประจำสัปดาห์ ถ้ารับสัญญาณโชว์เบอร์แบบ FSK ได้ จะได้รับสัญญาณ เวลา วัน ที่ เดือน จากชุมสายฯ หรือตู้สาขาโทรศัพท์ดิจิตอลโฟนนิค
        - ปรับความเข้มของหน้าจอได้ 4 ระดับ
        - บันทึกหมายเลขโทรศัพท์โทรเข้า
        - บันทึกหมายเลขโทรออก
        - ไฟ “Message” แสดงว่ามีข้อความฝากไว้ และปุ่ม “Message”
 
         
         
 

   
         
Current Pageid = 79