PS-FACE2100 เครื่องสแกนหน้าและทาบบัตรเปิด-ปิดประตู
  • โครงสร้างระบบประมวลผลฝังอยู่ในตัว ทำงานงานได้โดยไม่พึ่งพาคอมพิวเตอร์
  • วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการให้แสงจำลอง ทำให้เรียนรู้ใบหน้าได้ทุกสภาวะแสงทั้งกลางวันหรือกลางคืน
  • ระบบ TCP/IP รองรับการเชื่อมต่อบริหารจัดการจากระยะไกล
  • เก็บข้อมูลลงบน SD CARD สามารถขยายความจุได้ง่าย
  • รองรับ USB นำเข้าและส่งออกข้อมูลได้อย่างสะดวกผ่านพอร์ท USB
  • เรียนรู้โครงสร้างใบหน้าอัตโนมัติ อัพเดทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสามจุดสำคัญลงในฐานข้อมูลอัตโนมัติ ทำให้ได้โครงสร้างใบหน้าใหม่ล่าสุดเสมอ
  • ฐานเวลาจริงในเครื่อง รักษาฐานเวลาของระบบให้แม่นยำแม้ไม่มีไฟฟ้าเกินสามวัน
  • เมนูใช้งาน ใช้งานหน้าเครื่องด้วยจอแสดงผล TFT ระบบสัมผัสพร้อมระบบแนะนำใช้งานด้วยเสียง
 
 
                                                                                                                                                     
   
PP-6750/N Proximity access controller (LED)
- เครื่องอ่านบัตรทาบ / ระบบควบคุมการเข้าออกประตู / ออกแบบให้เป็นทั้ง 3 ระบบใน 1  
เดียว ทำงานได้โดยไม่พึ่งพาคอมพิวเตอร์
- โหมดการทำงาน 1.ทาบบัตรอย่างเดียว 2.ทาบบัตรและใส่กดรหัส 3.กดรหัสอย่างเดียว 
(โดยใช้หมายเลขบัตร และหมายเลข PIN) 4.เปลี่ยนโหมดการทำงานอัตโนมัติตามช่วงเวลา 5.เปิดประตูได้อิสระ
- รองรับบัตรของผู้ใช้งานได้ 6,800 ใบ เก็บข้อมูลการเข้าออกได้ 8,000 ครั้งสำหรับบัตร 
6-10หลัก พร้อมด้วยหมายเลขPINส่วนตัวของแต่ละผู้ใช้งาน
- เชื่อมโยงเป็นระบบเน็ทเวิร์คทำให้สามารถควบคุมการเข้าออกได้ถึง 160 ประตู ผ่านเครื่องควบคุม PCP832-XX multi-channel controller หรือ สามารถเชื่อมต่อ PN6750 
กว่าพันเครื่องผ่าน PC-T100 (TCP/IP converter) โดยผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์
- มีหัวอ่านบัตรในตัว หรือ สามารถรองรับหัวอ่านภายนอกสำหรับในงานที่ต้องการป้องกันการทาบบัตรย้อนกลับอกจากภายใน
           
       
     
PP-6750/V Access controller (LED)
 -  ครื่องอ่านบัตรทาบ / ระบบควบคุมการเข้าออกประตู / ออกแบบให้เป็นทั้ง 3 ระบบใน 1 เดียว ทำงานได้โดยไม่พึ่งพาคอมพิวเตอร์
 - โหมดการทำงาน 1.ทาบบัตรอย่างเดียว 2.ทาบบัตรและใส่กดรหัส 3.กดรหัสอย่างเดียว
(โดยใช้หมายเลขบัตร และหมายเลข PIN) 4.เปลี่ยนโหมดการทำงานอัตโนมัติตามช่วงเวลา 5.เปิดประตูได้อิสระ
 - รองรับบัตรของผู้ใช้งานได้ 6,800 ใบ เก็บข้อมูลการเข้าออกได้ 8,000 ครั้งสำหรับบัตร 6-10หลัก พร้อมด้วยหมายเลขPINส่วนตัวของแต่ละผู้ใช้งาน
 -  เชื่อมโยงเป็นระบบเน็ทเวิร์คทำให้สามารถควบคุมการเข้าออกได้ถึง 160 ประตู ผ่านเครื่องควบคุม PCP832-XX multi-channel controller หรือ สามารถเชื่อมต่อ PN6750
กว่าพันเครื่องผ่าน PC-T100 (TCP/IP converter) โดยผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์
 - มีหัวอ่านบัตรในตัว หรือ สามารถรองรับหัวอ่านภายนอกสำหรับในงานที่ต้องการป้องกันการทาบบัตรย้อนกลับออกจากภายใน
 
       
     
PP-87N Proximity Access controller (LED) 
 - 
เครื่องทาบบัตรอัจฉริยะ 3 ใน 1 เดียว อ่านบัตร proximity /ระบบควบคุมการเข้าออก/
ระบบลงเวลาทำงาน
 - โหมดการทำงาน 1.ทาบบัตรอย่างเดียว 2.ทาบบัตรและใส่กดรหัส 3.กดรหัสอย่างเดียว (โดยใช้หมายเลขบัตร และหมายเลข PIN) 4.เปลี่ยนโหมดการทำงานอัตโนมัติตามช่วงเวลา 5.เปิดประตูได้อิสระ
 - รองรับบัตรของผู้ใช้งานได้ 2,000 ใบ บัตร 6-10 หลัก พร้อมด้วยหมายเลข PIN ส่วนตัวของผู้ใช้งาน
 - เชื่อมโยงเป็นระบบเน็ทเวิร์คทำให้สามารถควบคุมการเข้าออกได้ถึง 160 ประตู ผ่านเครื่องควบคุม PCP832-XX multi-channel controller
 - มีหัวอ่านบัตรในตัว หรือ สามารถรองรับหัวอ่านภายนอกสำหรับในงานที่ต้องการป้องกันการทาบบัตรย้อนกลับออกจากภายใน
 
 
 
 
 PR-6750V_PTX201
 - 
 เครื่องควบคุมการเข้าออกประตูโรงรถ / Barrier ด้วยรีโมทไร้ส
 - รองรับรีโมทได้ 1,000 – 32,000 อัน
 - ระบบhopping code ป้องกันการคัดลอ
 - เชื่อมโยงเป็นระบบเน็ทเวิร์คทำให้สามารถควบคุมการเข้าออกได้ถึง 160 ประตู ผ่านเครื่องควบคุมPCP832-XX multi-channel controller หรือ สามารถเชื่อมต่อ PN6750 กว่าพันเครื่องผ่าน PC-T100 (TCP/IP converter) โดยผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์


   

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger Scan) 

 
   
        
PS-MF950
- ความเร็วในการอ่าน ≤ 1 วินาที
- Password 4 หลัก
- บัตรทาบ EM 125 Khz
- บันทึกได้ 2,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกข้อมูล 60,000 Record
- โอนถ่ายข้อมูลผ่าน RS485 และ TCP/IP
- แก้ไขลายนิ้วมือที่มีตำหนิอัตโนมัติ
เมนูใช้งาน/เสียงตอบรับ ภาษาไทย-อังกฤษ
- Time Attendance Software ภาษาไทย
 
 
 


   


PS-MF11
- รองรับการระบุบุคคลโดยลายนิ้วมือ ทาบบัตร รหัสผ่าน หรือรวมกัน
- เชื่อมต่่อระบบควบคุมการเข้า-ออกทั่วไปด้วย Wiegand 26/34
- เชื่อมต่อเป็นหัวอ่านภายนอกโดยใช้คู่กับ PS-MF950
 
 
 
PS-F130
- ความเร็วในการอ่าน 0.8 วินาที
- Password 4 หลัก
- บัตรทาบ EM 125 Khz
- บันทึกได้ 2,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกข้อมูล 50,000 Record
- โอนถ่ายข้อมูลผ่าน RS232/485,USB,LAN
   สำหรับสำรองลายนิ้วมือไปยังเครื่อง PS-F30 เครื่องอื่นได้
- แก้ไขลายมือที่มีตำหนิอัตโนมัติ
เมนูใช้งาน/เสียงตอบรับ เป็นภาษาไทย-อังกฤษ
- Time Attendance Software ภาษาไทย

Specification: PS-F130 


Current Pageid = 99