:: Uniden AS 7101
 
Product  Features
•  หมุนทวนหมายเลขวสุดท้าย
•  เปิดและปิดเสียงกริ่งโทรศัพท์ได้
•  ปุ่มแฟลชเพื่อสลับหรือโอน
•  ปรับ Flash time เป็น 100/300/600 msc. เพื่อใช้กับตู้สาขายี่ห้อต่างฯได้
 Color option: สีดำและขาว
 
             
Current Pageid = 75