GS-5160
         
 
 
» เหมาะสำหรับบ้าน และสำนักงาน
» สามารถโอนสาย เมื่อใช้ร่วมกับระบบตู้สาขา หรือการรับสายเรียกซ้อน (Flash)
» สามารถทวนซ้ำหมายเลขสุดท้ายได้ (Redial)
» ใช้ได้ทั้งระบบหมุน (Pulse) หรือระบบกดปุ่ม (Tone) เพียงปรับสวิทช์ที่ตัวเครื่อง
» สามารถปรับเสียกระดิ่งได้ 2 ระดับ
» สามารถชะลสัญญาการโทร (Pause)
» สามารถโชว์ไฟสัญญาณเรียกเข้าในกรณีที่ไม่ได้รับสาย (Message Lamp)
 
         
   LKA-200
         
 
 
» เหมาะสำหรับสำนักงาน
» สามารถโอนสาย เมื่อใช้ร่วมกับระบบตู้สาขา หรือการรับสายเรียกซ้อน (Flash)
» สามารถทวนซ้ำหมายเลขสุดท้ายได้ (Redial)
» ใช้ได้ระบบกดปุ่ม (Tone)
» สามารถปรับเสียกระดิ่งได้ 3 ระดับ
» สามารถชะลอสัญญาณเรียกเข้า (Ring Indicator)
» สามารถโชว์ไฟสัญญาณเรียกเข้าในกรณีที่ไม่ได้รับสาย (Message Lamp)
 
         
Current Pageid = 74