อุปกรณ์แปลงสัญญาณมือถือ Telecom
 
    :: Fixed Wireless Terminal  
     
          อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้งานผ่านโทรศัพท์พื้นฐานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพพและเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร  
     
 
 

  ประโยชน์หลักของ TelecomFM (Fixed Wireless Terminal)
        » ประหยังค่าใช้จ่ายในการโทรออกจากโทรศัพท์พื้นฐานไปยังเบอร์มือถือ และเบอร์ทางไกลต่างจังหวัดด้วยโปรโมชั่นค่าโทรราคาพิเศษ
       » สามารถใช้งานร่วมกับระบบโทรศัพท์เดิมได้ เพื่อนเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
       » เพิ่มคู่สายได้ทันที ในกรณีต้องการเพิ่มคู่สายใหม่หรืออยู๋ในพื้นที่ที่คู่สายโทรศัพท์เข้าไม่ถึง
       » ใช้งานได้ทุกที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เหมาะกับทุกธุรกิจบริษัทขนาดเล็กถึงนาดใหญ่ โรงแรม , โรงพยาบาล , ไซต์งานก่อสร้าง หรือแม่แต่ที่พักอาศัก
       » เหมาะกับ office เคลื่อนที่ ที่ต้องย้ายสถานที่ทำานเป็นประจำ
 
 
     
   SN EasyGate PRO UMTS  
     
    :: TelecomFM CellRoute-GSM  
     
 
 
  คุณสมบัติ
        » เชื่อมต่อผ่านตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) เพื่อโทรออก-รับสาย (Analog Co line port)
        » เชื่อมต่อผ่านเครื่องโทรศัพท์ (Analog/Single Line) เพื่อโทรออก-รับสาย
        » TelecomFM CellRoute-GSM รองรับระบบ 3G 850/ 2100 MHz
 
 
     
 

Fixed line replacement

You can connect an analogue phone to the GSM gateway 2N® EasyGate PRO and also a FAX machine or PC to get either Internet connection or for sending/receiving SMS messages. 2N® EasyGate PRO can be used in areas where a fixed line is not available or as an alternative for persons/companies that do not want to use fixed lines any more.
 
 
     
     
    :: Technical Specification  
     
 
 
GSM
  GSM Networks : 850/900/1800/1900MhZ
 
GSM Modules:  : Cinterion MC55i-w
  Sim Card : 3V, 1.8V
  Transmission Power : MAX 2W
 
Supported Connection
  Voice Calls :
  Data Connection : CSD (MAX 14.4 kbit/s)
Class 10GPRS
  Data Interface : USB (GPRS or CSD) RJ12 
  Connector  : Type B USB
 
 Line Interface

Interface Type : Two-core, FXS for telephone or exchange external line
  Connector type : RJ12, 6/2
  Dailling Supported  : DTMF and pulse
  Tarriff impulses :   16/12 kHz
 
 Power Supply
  Adapter : 100-240V/12V; 0.5A
 
 Other
  Dimensions
163 x 157 x 38mm
  Operating temperature   
0°C to 45°C

  Operational state signals   4xLED (on, GSM network, Line, Data) LED indicator- signal strength/battery level

 
     
     
     
Current Pageid = 243