NC64 SERIES
 
    :: ระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call System) สำหรับโรงพยาบาล สถานีอนามัย คลีนิค  
     
 
    การเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ช่วยสร้างความอุ่นใจและความไว้วางใจจากผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย โดยเฉพาะในยามที่ผู้ป่วยเกิดเหตุฉุกเฉินเรียกขอความช่วยเหลือ ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ตลอดเวลา
จะดีหรือไม่ว่า หากเจ้าหน้าที่พยาบาลสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที แม้ในขณะที่เดินดูแลความเรียบร้อยระหว่างทาง โดยไม่ต้องวิ่งกลับไปห้องควบคุมว่าผู้ป่วยห้องใดหรือเตียงใดเรียกมา
 
 
     
  Forth ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสาร ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในระบบสื่อสารมาปรับใช้กับระบบเรียกพยาบาล ซึ่งทำงานได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว พร้อมด้วยเสียงดีเยี่ยมแม้ผู้ป่วยจะพูดด้วยน้ำเสียงที่เบาก็ตาม  
     
     
    :: NC64 Series  
     
  เป็นระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) ที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก NC Series เดิม ได้นำการเทคโนโลยีการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processing) หรือ DSP มาใช้ใน NC64 Series ทำให้การสนทนาระหว่างผู้ปว่ยและเจ้าหน้าที่พยาบาลชัดเจร และยังช่วยตัดเสียงรบกวนรอบข้างเวลาสนทนา ทั้งลดสัญญาณเสียงสะท้อนอีกด้วย อีกทั้งยังถูกออกแบบมาให้สื่อสารแบบ Full Duplex สามารถสนทนาโต้ตอบสวนกันได้เลยเหมือนกับสนทนาโทรศัพท์ทั่วไป โดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายพูดจบ  
     
  ถูกออกแบบมาให้ไม่จำกัดการเรียกของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยสามารถเรียกได้พร้อมๆกัน โดยระบบให้บริการตามการเรียกก่อนหลัง และตามความสำคัญได้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเติมระบบสัญญาณเรียกแต่ละจุดได้อย่างอิสระ เพื่อให้เหมาะสมแต่ละโรงพยาบาล สามารถรองรับได้ทั้งห้องพักพิเศษ เตียงเดี่ยว / เตียงคู่ หรือห้องรวม  
     
  ได้ถูกออกแบบให้อุปกรณ์ต่อพ่วงตามห้องผู้ป่วยมี CPU ทำงานเป็นอิสระแยกจากกัน ถึงแม้ว่า Smart Digital Console จะได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่พยาบาลก็ยังทราบได้ว่ามีผู้ป่วยเรียกข้อความช่วยเหลือ เนื่องจากไฟสัญญาณหน้าห้องหรือที่หัวเตียงยังคงทำงานอยู๋ ไม่ว่าจะเรียกจากที่เตียงหรือที่ห้องน้ำก็ตาม อีกทั้งยังมีแบบตรวจสอบตัวเอง ในกรณีที่อุปกรณ์แต่ละชุดชำรุดและเสียหาย โดยแสดงที่หน้าจอ Console  
     
  ง่ายในการเดินสายและติดตั้งด้วยสาย UTP Cat 5 เพียงเส้นเดียวในการติดต่อสื่อสาร  
     
     
    :: การทำงานของอุปกรณต่างๆ ในระบบ  
     
   
     
 
    ส่วนประกอบของระบบเรียกพยาบาล
         
 
 
 
:: Smart Digital Console SDK 20 - NC64
อุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับพยาบาล หากผู้ป่วยมีการกดปุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่จะทราบได้ว่าผู้ป่วยห้องใดเรียกมา และเรียกมาจากจุดใดในห้อง โดยในชุดความคุม 1 ชุด (Console) สามารถแบ่งการใช้งานได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มสามารถใช้งานในห้องผู้ป่วยได้ถึง 16 ห้อง/เตียง ดังนั้นสามารถใช้งานได้สูงสุด 64 หน้า/เตียง ต่อ 1 console นอกจากนี้ผู้ป่วยสามารถเรียกได้พร้อมๆกัน ไม่จำกัดการเรียกของผู้ป่วย โดยระบบจะทำการเรยงลำดับก่อนหลังในการเรียก ยกเว้นในกรณีที่ผู้ป่วยกดเรียกมาจากห้องน้ำจะได้รับความสำคัญสูงสุดให้ได้รับความช่วยเหลือ เพือให้ทันท่วงที
 
         
         
 
 
 
:: ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเตียง - พร้อมชุดสนทนา
Single Patient Station - NC64-SPS-01
Dual Patient Station - NC64-DPS-01
ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเจียง พร้อมชุดสนทนา หากผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่พยาบาลสามารถกดปุ่ม Call ที่ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเตียงหรือดึงสายที่หัวเตียง (NC64 BCC อุปกรณ์เสริม) เจ้าหน้าที่พยาบาลและผู้ป่วยสามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้ (Full Duplex) เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน ซึ่งชุดเรียกพยาบาลนี้มีทั้งแบบ 1 เตียง (เตียงเดี่ยว) และแบบ 2 เตียง (สำหรับห้องคู่)
 
         
         
 
:: ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเตียง - พร้อมสัญญาณไฟหัวเตียง
Single Patient Station - NC64-SPS-02
Dual Patient Station - NC64-DPS-02
นอกจากนี้ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเตียง ยังถูกออกแบบมาสำหรับใช้กับห้องผู้ป่วยรวมและไม่ต้องการชุดสนทนา เมื่อผู้ป่วยมีการกดเรียกขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่พยาบาลที่เดินดูความเรียบร้อยสามารถทราบได้ทันทีว่าผู้ป่วยเตียงใดเรียกข้อความช่วยเหลือ โดยไม่ต้องกลับไปดูที่ Smart Digital Console เนื่องจากที่หัวเตียงผู้ป่วยจะมีปัญญาณไฟกระพริบที่แสดงว่ามีการกดเรียกขอความช่วยเหลือ ซึ่งชุดเรียกพยาบาลนี้ มีทั้งแบบ 1 ชุด ต่อ 1 เตียง หรือ 1 ชุดต่อ 2 เตียง
 
     
         
 
:: สายดึงที่หัวเตียง Bedside Call Cord NC64-BCC
เพื่อความสะดวกของผู้ป่วยที่นอนอยู่ ผู้ป่วยสามารถกดเรียกขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่พยาบาล โดยไม่ต้องไปกดปุ่มเรียกพยาบาลที่ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเตียง โดยสายดึงนี้มีความยาวมาตรฐานที่ 2 เมตร และหากผู้ป่วยกระตุดสายหลุดระบบยังส่งสัญญาณไปที่พยาบาลเพื่อให้ทราบอีกด้วย
 
         
         
 
:: ชุดเรียกพยาบาลในห้องน้ำ Bathroom Urgent Call Station NC64-BTN
สำหรับติดในห้องน้ำ หากผู้ป่วยเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถดึงสายเรียกของความช่วยเหลือ เพื่อที่เจ้าหน้าที่พยาบาลจะเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงที ระบบจะทำการเรียกจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้ามาช่วยเหลือ และกดปุ่ม Reset ที่ชุดเรียกในห้องน้ำเท่านั้น ไม่สามารถทำการ Reset ได้ที่ตัว Smart Digital Console โดยเฉพาะทำจากวัสดุกันน้ำและกันความชื้นที่ออกแบบเฉพาะในการใช้งานติดตั้งในห้องน้ำ
 
         
         
 
:: สัญญาณไฟหน้าห้อง Corridor Lamp NC64-CL
สำหรับติดหน้าห้องผู้ป่วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่พยาบาลที่เดินผ่านไปมาทราบและช่วยเหลือได้ทันท่วงทีว่าผู้ป่วยห้องใดเรียกขอความช่วยเหลือ โดยไม่ต้องไปดูที่ Smart Digital Console แสดงได้ 3 สี แดง เขียว ส้ม ด้วยความสว่างมากกว่า 500 MCD เห็นได้ในระยะไกลๆ
 
         
         
 
 
:: ระบบกระแสไฟฟ้า Power Backup 12v.
ระบบกระแสไฟที่ใช้จ่ายในระบบพร้อมระบบไฟฟ้าสำรองในกรณีไฟดับได้นานถึง 6 ชั่วโมง โดยระบบยังสามารถทำงานได้ตามปกติ หรือสามารถต่อเพิ่มเติมเข้าในระบบมากกว่า 1 ชุด ได้ ในกรณีที่ต้องการเวลา Backup มากขึ้นกว่า 6 ชั่วโมง
 
         
         
 
 
:: Splitter Box / NC HUB
มี 2 ส่วน คือ สำหรับเชื่อมต่อไปยัง Smart Digital Console และอีกส่วนที่เชื่อมไปยังห้องต่างๆ
NC64-HUB-01 : สำหรับเชื่อต่อไปยัง Smart Digital Consale
NC64-HUB-02 : สำหรับเชื่อมต่อไปยังห้องต่างๆ
 
         
 
     
    :: สามารถบันทึกและพิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบได้  
     
  NC64 Series สามารถเก็บบันทึกข้อมูล และพิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบได้โดยรายงานแยกเป็นห้อง จำนวนครั้งที่เรียก เวลาการเรียก และลักษณะของการเรียก  
     
   
     
     
    :: Specifications  
     
 
   Capacity จำนวนเตียง  64 port  
   CPU หน่วยประมวลผลกลาว  Intel 16 Bit  
   Flexble Numbering ตั้งหมายห้องผู้ป่วยอิสระ  4 Digit (Max)  
   เสียงเรียก  ธรรมดา/ฉุกเฉิน  
   สัญญาณไฟ  ธรรมดา/ฉุกเฉิน  
   Patient Station  Two Way Communication  
   สายดึงในห้องน้ำ  มีสวิชกดยกเลิกในตัวโดยการพลักกลับ  
   Remote Maintenance บำรุงรักษา/ตั้งโปรแกรมผ่านระบ Network  มี  
   Report Summary สรุปข้อมูลการเรียกแยกห้องผู้ป่วยอิสระ  มี  
   Usage Record เก็บข้อมูลการเรียก  16,000 records  
   Print Report แยกอิสระตามการใช้งาน  มี  
   Power Souce  220v 50/60 Hz 12 VDC  
   Power Backup ระบบไฟสำรองขณะไฟดับ  6 ชั่วโมง  
 
     
 
    SERIES PHONIK
 
     
 
     
       PHONIK Nurse Call System นอกจากจะใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนไข้ ยังสามารถเพิ่มความพึงพอใจของคนไข้ในประสิทธิภาพการสื่อสารกับพยาบาล ทำให้รู้สึกได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด มั่นใจ อุ่นใจในคุณภาพและบริการที่จะได้รับในยามฉุกเฉิน นอกจากนี้ ระบบยังสะดวกต่อการบำรุงรักษา ปรับเพิ่ม ลด ระบบได้เมื่อต้องการในอนาคต   
       NC-Series ระบบเรียกพยาบาล นอกจากใช้เรียกจากห้องพักคนไข้ ยังสามารถเรียกจากพยาบาลไปยังห้องพักคนไข้ได้ (Nurse Communication System) ช่วยทำให้การสื่อสารระหว่างพยาบาลและห้องคนไข้ง่ายขึ้น และสามารถสนทนาสองทิศทางได้อย่างชัดเจน   
       - การกดเรียกจาก Attendance Console ไปยังเครื่อง Call Station จะมีการตั้งค่าการใช้งานไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของห้องพักคนไข้ในแต่ละกรณี มีการรับสาย 4 รูปแบบ   
       - Auto-Answer เครื่อง call station จะรับสายอัตโนมัติโดยมีเสียงเตือนให้ทราบก่อน ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานนของระบบ   
       - Instant Answer เมื่อเครื่องพยาบาลเรียกไปเครื่อง Call Station จะต้องกดปุ่ม INT เพื่อยืนยันการเรียกอีกครั้งก่อนที่ระบบจะให้เครื่อง Call Station รับสายอัตโนมัติ  
       - Monitor เครื่อง Call Station จะรับสายอัตโนมัติโดยไม่มีเสียงเตือนให้ทราบก่อน เช่น กรณีต้องการเฝ้าดักฟังห้องพยาบาลเด็กอ่อน   
       - Manual Answer จะต้องมากดปุ่ม Call หรือ Bed Side Switch เพื่อยืนยันต้องการรับสายที่เครื่อง Call Station ในกรณีห้องพักคนไข้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
     
         
         
         
         
 
     
 
    ส่วนประกอบของระบบเรียกพยาบาล
 
 
         
   
:: Master Console (NC-Key)
 
     -  เครื่องเรียก-รับของพยาบาล ติดตั้งในห้องพยาบาล ใช้รับการเรียกจาก Call Station หรือเรียกไปยัง Call Station
    -  สื่อสารทางเสียงกับ Call Station แบบสองทิศทาง Full Duplex ทำให้สามารถสนทนา Call Station ได้ทั้งสองทิศทางในเวลาเดียวกัน  

 
         
 
 
         
     
:: Main Display (NC-M-DSP)
 
     -  จอแสดงผลการเรียกพยาบาลตัวใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกล
 
    -  สำหรับแสดงหมายเลขที่เรียกมายังเครื่องเรียก-รับ พยาบาล 

 
         
 
 
         
   
:: Main Unit (NC-M40,NC-M80)
 
     เครื่องควบคุมทำงานด้วยระบบ Digital Microcontroller สำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรงเสถียรภาพสูง
 
 
         
 
 
         
 
 
:: NC Manager (NC-Manager)
 
     -  สามารถใช้เพื่อโปรแกรมระบบ Nurse Call ให้ทำงานตามต้องการได้
 
     -  สามารถเก็บข้อมูลคอมฟิกของระบบเป็นไฟล์ได้      
 
 
         
 
 
         :: Printer (LQ-300+II)
 
     เครื่องพิมพ์ต่อกับ Main unit โดยตรง โดยไม่ต้องใช้เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์รายงานสถานะ การเรียก-รับ ของระบบเรียกพยาบาล (Activity Report)
 
 
         
 
     
     
     
Current Pageid = 238