เครื่องโทรศัพท์คีย์ที่ใช้งานร่วมกับตู้สาขาโทรศัพท์ รุ่น SL1000  
       
     
       
     
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       เครื่องโทรศัพท์คีย์ที่ใช้ร่วมกับตู้สาขาโทรศัพท์ NEC รุ่น SL1000**12KEY Multiline Terminal /  
 **24KEY Multiline Terminal /**24KEY IP Multiline Terminal / **60KEY DSS Console
 
       
     
       
       
       
       
Current Pageid = 155