โปรโมชั่นตู้สาขาโทรศัพท์ SL2100 

PABX NEC SL2100 (Hybrid/IP + ตอบรับ) 

ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน 

ราคา 9,000 บาท 

** ราคาตู้สาขาเท่านั้น ไม่รวมเครื่อง terminal/อุปกรณ์เพิ่มเติม**
*ราคาไม่รวม บริการติดตั้ง/เดินสาย/VAT7%*
ราคาบริการส่ง kerry หรือ ติตตั้งรบกวนสอบถามทางบริษัท 
Current Pageid = 258